Historia

 

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry

 

TUL Järvi - Suomi, piirit Karjala - Keski-Suomi, Savo, Saimaa muodostavat yhteisen toiminata-alueen. Tavoitteena vahvistaa työntekijäresursseja ja seurapaveluita. Johtoryhmän muodostavat piirien puheenjohtajat ja jäsen sekä varajäsen. Lajitoimintoihin on nimetty ja haetaan luottamuspohjaisia toimijoita. TUL Järvi - Suomen puheenjohtaja toimii Hannu Kiminkinen Varkaudesta.

TUL Saimaan piiri perustettiin 26.3.1919. Piirissa on seuroja 52, joissa jäseniä noin 10 000 ja lajivalikoimasta löytyy tällä hetkellä 37 lajia, joista vahvimpana on ryhmä-, disco- ja show-tanssi. Vahvasti esiin tulee tällä hetkellä petankki. Piirin nuorisoliikuttajista vahvin on Lauritsalan Visa.

TUL:in historiaa

 

TUL on perustettu 26.1.1919. Liitolla on 15 piirijärjestöä ja seurojen lisäksi TUL:llä on 13 yhteisöjäsentä, joista suurin on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry. on yksi maamme suurimmista ja toimivimmista kansalaisjärjestöistä. Seuroja on tuhat, joilla on yhteensä 280 000 jäsentä. Liiton seuroissa harrastetaan 59 urheilulajia.

TUL on keskittynyt lapsi- ja nuorisourheiluun, aikuisliikuntaan sekä seuratoiminnan kehittämiseen.

TUL:n tavoitteena on huolehtia siitä, että kaikilla kansalaisilla ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai varallisuuteen katsomatta olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa hyvässä seurassa omassa asuinympäristössään. 

TUL:ssä on korostettu koko sen toiminnan ajan kansalaisten terveyttä ylläpitävän liikuntaharrastuksen merkitystä. Omalla toiminnallaan TUL on pyrkinyt turvaamaan kansalaisille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset liikkumisen sekä urheilemisen edellytykset ja antaa täyden tukensa kaikille toimille, joilla lisätään ihmisten kunto- ja terveysliikuntaa.

TUL on Kansainvälisen Työväen Urheiluliiton CSIT:n (Confédération Sportive du Travail/International Labour Sports Federation) jäsen. CSIT:n toimisto sijaitsee Wienissä Itävallassa.